LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Fake News Vyvolávaný umělou inteligencí ohrožuje důvěru a informační ekosystém, tvrdí vydavatelé

Fake News Vyvolávaný umělou inteligencí ohrožuje důvěru a informační ekosystém, tvrdí vydavatelé

Asociace zpravodajských médií (News Media Association – NMA), která zastupuje hlavní zpravodajské agentury, včetně The Times, The Guardian a The Telegraph, vyjádřila obavy ohledně záplavy falešných zpráv generovaných umělou inteligencí (AI). Tyto zfalšované články často nepravdivě připisují skutečným novinářům a jsou doprovázeny logem mediálního zpravodajského prostředku, což představuje významné hrozby pro informační ekosystém.

NMA varuje, že použití nástrojů umělé inteligence, jako je ChatGPT, které se mohou vydávat za žurnalistiku bez lidské redakční kontroly, by mohlo vést k halucinacím a vynálezu falešných faktů, ohrožující společnost a demokracii. Navíc, krádež editoriálního obsahu umělou inteligencí by mohla potenciálně poškodit finanční udržitelnost zpravodajských médií tím, že budou sklízet obsah bez oprávnění, uznání nebo odměn, což může vést k nedostatku pluralitních médií a nadměrnému šíření dezinformací.

Dopad zfalšovaných článků již pocítily velké novinové zpravodajské agentury, včetně The Guardian, který upozornil, že začlenění těchto článků podkopává legitimitu a váhu důvěryhodných zpravodajských organizací. Existují obavy, že pokud nové generativní modely začnou spoléhat na data z umělé inteligence namísto obsahu vytvořeného lidmi, může dojít k znečištění lidských znalostí, což vede k jevu známému jako „kolaps modelu“.

Tato invaze falešných zpráv představuje nové bojiště v neustálém boji proti umělé inteligenci v kreativních odvětvích. Vydavatelé vyjadřují obavy o používání autorsky chráněného materiálu umělou inteligencí ke svému vzdělávání bez povolení. Zároveň se obávají, že technologické firmy mohou použít umělou inteligenci ke shrnuování článků, což by odvádělo návštěvnost z novinových webů a zbavovalo je reklamních příjmů.

Zatímco některé zpravodajské agentury uvažují o právních krocích, jiné hledají přelomové dohody s technologickými giganty jako Google, OpenAI a Microsoft, kde by tyto společnosti platily za používání jejich obsahu. Associated Press již podepsala dohodu s OpenAI, která umožňuje ChatGPT využívat obsah AP a zároveň poskytuje AP přístup k technologii OpenAI.

NMA vyzývá technologické firmy, aby převzaly zodpovědnost a spolupracovaly se zpravodajskými vydavateli při stanovování nezbytných záruk, které mají chránit integritu informací a žurnalistiky. Je zásadní, aby informační ekosystém zůstal důvěryhodný a zbaven znečištění falešnými zprávami generovanými umělou inteligencí.

Zdroje:
– The Guardian
– The Telegraph

Tags: