LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Trh satelitního systému pro řízení polohy a dráhy očekává růst CAGR 6,5% do roku 2030

Trh satelitního systému pro řízení polohy a dráhy očekává růst CAGR 6,5% do roku 2030

Globální trh satelitního systému pro řízení polohy a dráhy (AOCS) by do roku 2030 měl dosáhnout hodnoty 7,8 miliardy dolarů s očekávanou mírou růstu 6,5% od roku 2023 do roku 2030. Tuto informaci zveřejnila společnost Infinity Business Insights ve své zprávě, která poskytuje komplexní analýzu trhu. Zpráva obsahuje informace o nejlepších společnostech na trhu satelitního systému pro řízení polohy a dráhy, jejich finanční situaci, podílu na trhu, příjmech z jednotlivých segmentů a hlavních obchodních strategiích.

Zpráva zdůrazňuje, že analýza trhu zahrnuje nové vývoje produktů, náklady, příjmy, hrubou marži, velikost trhu, podíl na trhu a předpokládaný růst. Diskutuje také o nadcházejících strategiích trhu používaných předními konkurenty. Cílem zprávy je poskytnout 360stupňový pohled na trh satelitního systému pro řízení polohy a dráhy a nabídnout informace o přehledu trhu, vývoji odvětví, zralosti trhu a analýze hodnotového řetězce.

Studie zkoumá současný stav vývoje a globální tržní trendy trhu satelitního systému pro řízení polohy a dráhy. Trh je rozdělen podle typu (systém řízení polohy, systém řízení dráhy) a podle aplikace (letecká a obranná technika, doprava a další). Kromě toho zpráva poskytuje tržní předpovědi na minimálně 7 let, zahrnující různé segmenty a subsegmenty, stejně jako regionální trhy.

Tržní zpráva také zahrnuje seznam klíčových hráčů na trhu satelitního systému pro řízení polohy a dráhy, jako je Sitael S.p.A., Adcole Maryland Aerospace, NewSpace Systems a Thales Group, mezi dalšími. Nabízí podrobnou analýzu jejich strategií, finanční situace a nedávných vývojů.

Závěrem lze konstatovat, že trh satelitního systému pro řízení polohy a dráhy bude v nadcházejících letech svědčit významnému růstu. Zpráva poskytuje cenné poznatky pro podniky, aby mohly učinit informovaná rozhodnutí a vyvinout účinné strategie k úspěchu na trhu.

Zdroje:
– Infinity Business Insights