LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Betydningen af håndtering af ubalancerede klasser i AI-modeller

Betydningen af håndtering af ubalancerede klasser i AI-modeller

Betydningen af håndtering af ubalancerede klasser i AI-modeller

Felter inden for kunstig intelligens (AI) har set enorme fremskridt i de seneste år, hvor AI-modeller bliver brugt inden for forskellige områder som sundhedsvæsen, finans og marketing. Disse modeller trænes på store datasæt for at lære mønstre og foretage forudsigelser. Dog er en udfordring, som AI-udøvere ofte står overfor, håndtering af ubalancerede klasser i deres datasæt.

Ubalancerede klasser henviser til datasæt, hvor antallet af instanser i én klasse er betydeligt højere end antallet af instanser i en anden klasse. For eksempel kan i et medicinsk datasæt antallet af raske patienter langt overstige antallet af patienter med en specifik sygdom. Denne ubalance i klasserne kan have en betydelig indvirkning på ydeevnen af AI-modeller.

Når man træner en AI-model, er målet at opnå høj nøjagtighed og minimere fejl. Dog, hvis datasættet er ubalanceret, kan modellen blive biased over for flertalsklassen. I vores medicinske eksempel kan modellen blive alt for biased over for at forudsige raske patienter, hvilket resulterer i dårlig ydeevne ved identifikation af patienter med sygdommen.

Effekten af ubalancerede klasser på ydeevne af AI-modeller kan være skadelig i mange virkelige scenarier. Inden for sundhedsvæsenet kan fejlklassifikation af en patient med en alvorlig tilstand som værende rask have alvorlige konsekvenser. Ligeledes kan fejlklassifikation af svigagtige transaktioner som værende legitime inden for økonomi medføre betydelige økonomiske tab.

For at tackle dette problem anvender AI-udøvere forskellige teknikker til håndtering af ubalancerede klasser. En almindeligt anvendt tilgang kaldes oversampling, hvor mindretalsklassen replikeres for at balancere datasættet. Denne teknik sikrer, at modellen eksponeres for et lige antal instanser fra hver klasse, og forhindrer den i at blive biased over for flertalsklassen.

En anden teknik er undersampling, hvor instanser fra flertalsklassen fjernes tilfældigt for at balancere datasættet. Denne tilgang reducerer dominansen af flertalsklassen og tillader modellen at fokusere på at lære mønstre fra mindretalsklassen.

Udover oversampling og undersampling findes der mere avancerede teknikker som f.eks. SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) og ADASYN (Adaptive Synthetic Sampling). Disse teknikker genererer syntetiske instanser af mindretalsklassen for at balancere datasættet og introducerer samtidig diversitet for at forhindre overfitting.

Håndtering af ubalancerede klasser er ikke kun vigtig under træningsfasen, men også under evalueringen af AI-modeller. Traditionelle evalueringsmålinger som nøjagtighed kan være misvisende, når der arbejdes med ubalancerede datasæt. For eksempel, hvis flertalsklassen udgør 90% af datasættet, vil en model, der blot forudsiger flertalsklassen for alle instanser, opnå 90% nøjagtighed. Dog ville denne model være praktisk ubrugelig i virkelige scenarier.

For at overvinde denne begrænsning er AI-udøvere ofte afhængige af evalueringsmålinger, der er mere velegnede til ubalancerede datasæt, såsom præcision, genkaldelse og F1-score. Disse målinger giver en mere omfattende forståelse af modellens ydeevne ved at tage både de sande positive og falske positive priser i betragtning.

Samlet set er håndtering af ubalancerede klasser afgørende for at opnå nøjagtig og pålidelig ydeevne af AI-modeller. Ubalancerede datasæt kan føre til forudindtagede modeller og dårlige forudsigelser, hvilket kan have alvorlige konsekvenser inden for forskellige områder. Ved at anvende teknikker som oversampling, undersampling og avancerede metoder som SMOTE og ADASYN kan AI-udøvere sikre, at deres modeller trænes på afbalancerede datasæt. Derudover kan brugen af passende evalueringsmålinger give en mere nøjagtig vurdering af modellens ydeevne. På lang sigt er det essentielt at håndtere problemet med ubalancerede klasser for en succesfuld implementering af AI-modeller i virkelige applikationer.

Tags: