LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

ترجمه مقاله: بحران سه گانه: تحولات جهانی، اقلیمی و دیجیتال

ترجمه مقاله: بحران سه گانه: تحولات جهانی، اقلیمی و دیجیتال

ما در زمانی از رویدادها و چالش‌های بی‌سابقه زندگی می‌کنیم. انسانیت در حال حاضر با سه بحران عمده به طور همزمان مواجه است – بحران سیاسی و جغرافیایی، بحران اقلیمی و بحران دیجیتال. هر یک از این تحولات به تنهایی چالش های قابل توجهی را ایجاد می‌کند، اما به طور همزمان، قابلیت غلبه بر سامان‌های سیاسی و فرهنگی ما را دارند.

بحران اقلیمی که با افزایش دماها، آتش‌سوزی‌ها و رویدادهای آب و هوایی شدید همراه است، به طرز مشهودی در حال ظهور است. در حالی که پیامدهای بلندمدت بحران اقلیمی پیچیده هستند، راه حل‌ها معلوم است. با این حال، سیاست‌های احاطه کننده بر اجرای این راه حل‌ها همچنان دشوار است.

از سوی دیگر، پیامدهای تحول دیجیتال بیشتر بی‌قاطع هستند. پیشرفت‌هایی در هوش مصنوعی (AI)، امکانات جدیدی را ارائه داده و یک فرصت فناوری مهم را رقم زده است. ما در آستانه یک عصر جدید هستیم که در آن دیجیتال سازی به طور اساسی نحوه زندگی، کار و تعاملات ما را تغییر خواهد داد.

یک تفاوت مهم بین بحران اقلیمی و تحول دیجیتال این است که اثرات هوش مصنوعی به طور ممکن است متوقف یا معکوس شوند. با این حال، تجربه تاریخی و منطق توسعه فناوری نشان می‌دهد که انقلاب هوش مصنوعی به سرعت به بالا خواهد رفت.

در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی با انتشار مدل بزرگ زبانی ChatGPT، که توسط OpenAI توسعه یافته است، به اوج خود رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که ماشین‌ها با قابلیت‌های یادگیری خودکار و دانش برتر قابلیت نسبتاً نامتناهی برای بشریت پیدا کنند و در نهایت در قابلیت‌های خود از انسان‌ها پیشی بگیرند.

این تغییر پتانسیلی در انتقال نقش و موقعیت انسان نسبت به ماشین‌ها پدیدار می‌کند و سؤال اساسی این است – آیا ماشین‌ها انسانیت را به مرتبه دوم می‌اندازند؟ پاسخ به این سؤال بی‌سابقه است و ممکن است آینده وجود ما را شکل دهد.

با این حال، دو بحران دیگر موجب پیچیده شدن این مسئله می‌شوند. نیاز به راه حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است برای سازگاری با یک سیاره گرم‌تر که توسط بحران اقلیمی ایجاد شده است، ضروری باشد. علاوه بر این، رقبای جغرافیایی که به دنبال سلطه بر هوش مصنوعی هستند، ممکن است ما را مجبور کنند که همان مسیر را پیگیری کنیم. این شرایط سؤالاتی درباره تنظیمات سیاسی اجتماعات و پیامدهای جنگ مدرن در یک جهانی که توسط هوش مصنوعی تسلط خواهد داشت، برمی‌انگیزند.

همانطور که به عصر هوش مصنوعی وارد می‌شویم، باید به امکان اینکه تغییرات ما به سوی یک تمدن مسلط‌شده بر ماشین منجر به خروجیزدن یا حتی حذف کامل انسان‌ها شود، توجه کنیم. این تحول علامتی ممکن است همچنین اوج شکل‌گیری تضاد روشنگری باشد و درک ما از نقش انسانیت در جهان را به چالش بکشد.

منبع: جوشکا فیشر، پروژه سیندیکیت، 2023

Tags: