LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

ה-Starship של SpaceX ממתין למבחן חשוב במהלך טיסת המסלול האורביטלית

ה-Starship של SpaceX ממתין למבחן חשוב במהלך טיסת המסלול האורביטלית

SpaceX's Starship Awaits Crucial Orbital Test Flight

חברת SpaceX מתכננת לכנס לשלב חשוב נוסף במשימה שלה למען הגדרה מחדש של נסיעות בחלל, עם הרוקט העוצמתי שלה, ה-Starship, שיש לו במסגרתו טיסת מבחן קרובה למרכז הרעיון. התקבלו אישורים רגולטוריים, מה שמעיד על אשרת הוראה לניסיון שני בלצילה של מערכת הרוקט הכי עצומה שפותחה מאי פעם. בהתבסס על בוסט קודם במרוץ שהסתיים בפרצת עשן מעל פתח המלטשה במקרה שמסומן כתקלה, הרכב נתקע אחורה.

הוזנקו מבקרות לטיסה מוצלחת, עם מתן הערכות נמוכות לחץ, רוצים להדגיש כי כל המיידע בנושא בראשית הביטוי הקפיצים הטכניים מרביים בכדי להגיע אל מהירות האורביטלית. עם זאת, הסיכוי שהרקט הזה ישנה להביא למשימות ליקויים ולא יישם את הנכונות על חוקות קפואי הירח ויקח צעד חשיבותי אל מארג העתידי של כיבוש צמוד לכוכב הראשי, ממשיך להעלות רוח ותקווה בקרב קהילת החלל.

מאחורי הקלעים, עברו הרבה שיפוצים נמרצים באתר בוקה צ'יקה במדינת טקסס, בשלוש הלצי האחרונות, רמת האנצן התקפל תוך כדי גרר פסק לאחר בוסט קודם. התניידויות נדרשו שיבושים חיוניים, בהם שמשו להשלמת רשימה סטאנדרטית מצד מדינת הטיסה החוקית (FAA) כדי להתמודד בביטחון ובעמידות סבירים. תיאום בין השכנים המאבטחים סביבתיים גישה מהותית עם השלמת שינויים נמשכת אחר חקיקה ערכית שחובה לפי החוק אזרחי פדרלי.

השעון מתקדם במסלול צר הטורבלנטי שמציע מופע מתח אנושי נגד טבע אבסולוטי של הפיזיקה החללית. גם אחרי שימור הטבע נועד להקפיא את האמצעים הסוערים סביב החברה, כל העיניים נמצאים ישוב על-עיוור על חברת SpaceX ועל יכולתו להצליח לבצע השקה נקייה במסעה וארוע שיכול להקריב עוד להנפה אדירה אתנו קרוב כדי להגיע אל שכני כוכביים השמים שלנו.

#שאלות נפוצות

1. מהו ה-Starship של SpaceX?
ה-Starship הוא גוף הרוקט המעולם של SpaceX, שנוצר כדי לבצע משימות ליקויים ואולי גם יישוב על גרמי כוכבים בעתיד.

2. האם קיבלה SpaceX אישור לטיסת הניסיון של ה-Starship?
כן, SpaceX קיבלה את אישור הגורמים הרגולטורים, שהוא סימון אורך מלכתחילה לניסיון הקריטי של הרוקט.

3. האם הניסיון הקודם של ה-Starship של SpaceX הצליח?
לא, הניסיון הקודם הסתיים בהשמדה ברומן מוחלטת של המרכון בבידול.

4. מהן הצפיות בטיסת הניסיון הקרובה של ה-Starship?
על אף ההתרגשות על רובדיה, נמשכים בהיערכות נמוכות רשמו ביחידות עקב מורכבויות אמנם.

5. למה ביצעו שיפוצים באתר בוקה צ'יקה?
השיפוצים היו הכרחיים עקב פגיעה בתחנת השיגור מניסיון הקודם שהסתיים בפיצוץ דרמטי.

6. מה היא הפעולה שבצעה SpaceX בתגובה לרשימת הפעילויות המטופלת שבה?
SpaceX ביצעה שיפוצים כדי לשפר את הבטיחות ואת העמידות כדי לעמוד בדרישות של רשימת הפעילויות של רשות התעופה הפדרלייתית.

7. מהם תפקידי המתיימרים לסביבה בעקבות ירידת השקה בעתיד?
תפקיד המתיימרים לסביבה הוא להגן על הטבע הסובב, כדי להבטיח שאין נזק במהלך פעולות המבחנים בשל SpaceX.

8. כמה חשובה הצלחת ה-Starship?
השימור הצלחת ה-Starship הייתך להיות צעד מכריע כלפי משימות אקספוננטיות וכלפי הכיבוש העתידי של כיבוש הכוכב השמיני.

הגדרות:

– פיזיקה חללית: תחום הנדסה המתמקד בעיצוב ופיתוח של תחבורה מרחבית.
– אישור רגולטורי: אישור שניתן על ידי רשות מורשת (כמו FAA) להמשיך עם פעילויות מסוימות לקראת עמידה בדרישות מסוימות.
– מהירות אורביטלית: המהירות בה חובה על גוף להתקדם במנת לשמור על המעגל שלו סביב תכלית איזור.
– FAA: נה"נ – מנהלת התעופה הפדרלית, גוף ממשלתי שמיונה להתמודד עם תחבורת חלל.