LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

De Drie Generatieve AI-gesprekken die CFO’s moeten voeren

De Drie Generatieve AI-gesprekken die CFO’s moeten voeren

De Drie Generatieve AI-gesprekken die CFO’s moeten voeren

CFO’s van grote ondernemingen moeten zich bezighouden met drie verschillende generatieve AI-gesprekken om ervoor te zorgen dat deze technologie verantwoord en effectief wordt gebruikt, volgens Gartner. Tegen 2026 wordt voorspeld dat 80% van de financiële functies in grote ondernemingen gebruik zal maken van interne AI-platforms, wat de noodzaak benadrukt voor CFO’s om de risico’s en voordelen van generatieve AI te beheersen.

Het eerste gesprek dat CFO’s moeten voeren, is het ontkrachten van de hype rond generatieve AI. Hoewel deze technologie veel potentieel biedt voor bedrijven om gebruik te maken van hun complexe en omvangrijke gegevens, brengt het ook echte uitdagingen met zich mee. CFO’s moeten samenwerken met senior technologieleiders om hype van realiteit te onderscheiden en hun bevindingen met het uitvoerende team te delen. Door de beperkingen van generatieve AI te begrijpen, kunnen CFO’s realistische verwachtingen stellen en ervoor zorgen dat de technologie verantwoord wordt gebruikt.

Het tweede gesprek draait om het definiëren van gebruikswijzen van generatieve AI die in overeenstemming zijn met de algehele strategie en risicotolerantie van de organisatie. CFO’s moeten samenwerken met operationeel management, uitvoerende leiders en vertegenwoordigers van de gebruikersgemeenschap om bruikbare gebruikswijzen te identificeren. Het is belangrijk om op te merken dat het kopiëren van gebruikswijzen van andere bedrijven mogelijk niet dezelfde resultaten oplevert, aangezien elke organisatie unieke omstandigheden heeft. Door generatieve AI af te stemmen op de sterke punten en doelstellingen van het bedrijf, kunnen CFO’s hun organisatie onderscheiden van concurrenten.

Ten slotte moeten CFO’s governance en richtlijnen vaststellen voor het acceptabele gebruik van generatieve AI. Menselijk toezicht is cruciaal om ervoor te zorgen dat de resultaten van generatieve AI voldoen aan menselijk oordeel en eerlijkheid. CFO’s moeten juridische, HR-, audit-, beveiligings- en andere relevante ondersteunende bedrijfsfuncties inschakelen om richtlijnen voor gebruik vast te stellen die risico’s op het gebied van beveiliging, compliance, regelgeving en intellectueel eigendom minimaliseren. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de mogelijke impact op de werkgelegenheid, de bedrijfscultuur en de benodigde training.

Samengevat moeten CFO’s deze drie gesprekken voeren om de voordelen van generatieve AI te benutten, terwijl ze de risico’s ervan beperken. Door de beperkingen te begrijpen, gebruikswijzen te definiëren en governance vast te stellen, kunnen CFO’s ervoor zorgen dat generatieve AI waarde creëert zonder onaanvaardbare risico’s voor de organisatie te introduceren.

Bronnen:
– Gartner

Tags: