LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Meta sin teknologidirektør har som mål å gjøre generativ kunstig intelligens (KI) tilgjengelig

Meta sin teknologidirektør har som mål å gjøre generativ kunstig intelligens (KI) tilgjengelig

Meta sin teknologidirektør, Andrew Bosworth, har understreka selskapets forpliktelse til å gjere generative kunstig intelligens (KI)-verktøy tilgjengeleg for brukarar. Til tross for påstandar om at Meta har havna bak konkurrentar som ChatGPT innanfor generativ AI, held Bosworth fast ved at flertallet av verdas befolkning vil oppleve generativ AI for første gong gjennom Meta.

På Meta si nylege Connect-konferanse for utviklarar avduka selskapet AI-drevne chatbotar med personlegdom og verktøy for å skape bilete eller skriveinnhald ved hjelp av talekommandoar. Bosworth avviste påstandar om at Meta heng etter konkurrentane, og framheva deira langvarige integrasjon av AI-teknologiar i dei globale plattformane deira.

Medan andre selskap tilbyr innovative verktøy for å generere bilete, legg Bosworth vekt på at Meta sin fokus er å gi gode og raske resultat, også på smarttelefonar. I motsetning til andre plattformer som krev spesialiserte dataferdigheter, lar Meta brukarane berre be om spesifikke resultat, som til dømes eit bilete av ein «piggsvin på sykkel» eller ei bursdagshelsing til ein maratonløpar.

Meta har valt ein forsiktig tilnærming til generativ AI, som det er synleg gjennom lanseringa av deira generative AI-chatbot «Galactica» før ChatGPT. Medan Galactica hadde evna til å skrive artiklar og løysa matteproblemar, var nokre av svarene fabrikkerte. Bosworth erkjenner at det vart gjort feil ved å setje sidan av verktøyet, og legg vekt på Meta si forpliktelse til å setje tryggleiksgrenser for sine AI-skapningar.

I tillegg til framstega innan generativ AI, har Meta investert i konseptet om metaverset, med mål om å skape ein immersiv plattform for sosial nettverking. Sjølv om omfanget av deira plattform, Horizon Worlds, har vore tregare enn venta, viser nylege utviklingar framgang. Meta viste fram produkt som Ray-Ban smartbriller og framheva overgangen frå virtuell virkelighet til utvida virkelighet med dei nye Quest 3-hjelmene deira.

Medan Meta held fram med å drive innovasjon, ventar teknologiverda i spenning på lanseringa av Apple Vision Pro, eit high-end headset som er venta å kome ut på marknaden neste år. Til trass for konkurransen, er Bosworth trygg på Meta sine evner, og uttrykker at det ikkje er noko ved Apple sitt luksusprisa tilbod som Meta ikkje kan byggje.

Kjelder:
– AFP (kjeldeartikkel)

Tags: ,