Łączność VSAT

Sieci korporacyjne VPN w technologii SCPC

Oferujemy firmom o strukturze rozproszonej ofertę budowy sieci korporacyjnych, powszechnie nazywanych VPN (ang. Virtual Private Network - Wirtualne Sieci Prywatne).

Projektujemy, budujemy oraz utrzymujemy sieci korporacyjne o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Sieci międzynarodowe budowane są w oparciu o satelity Intelsat, Eutelsat i ArabSat. Zasięg dzierżawionych transponderów obejmuje całą Europę, Afrykę, Azję i Amerykę Południową.

Zapewniamy gwarantowane i wydzielone połączenia w ramach technologii łączności satelitarnej SCPC. Tego typu rozwiązania mogą zostać zaprojektowane tak, aby wspierać aplikacje w różnych scenariuszach, jak np. sieci dla ambasad, usługi dla instytucji rządowych lub wojskowych, łączność odległych platform wiertniczych, dosył sygnału telewizyjnego i radiowego, usługi zabezpieczające dla lokalnych naziemnych węzłów lub całych sieci, trunking i czy po prostu dostęp do Internetu.

Podstawowe zalety i cechy:

 • Pasmo Ku lub C
 • Standard SCPC lub DAMA
 • Od 64kbps do 20 Mbps (nadawanie i odbiór)
 • Symetryczny lub asymetryczny kanał transmisji
 • Punkt-punkt, typologia sieci w architekturze gwiazdy lub obwodu
 • Szybka instalacja w terminie do 21 dni w dowolnym miejscu w zasięgu satelitów
 • Brak limitu danych dla wysyłanych i odbieranych danych
 • Gwarancja jakości i dostępności
 • Również w wersji Maritime dla promów i statków
 • Pełny zakres usług: projekt inżynieryjny, logistyka, instalacja, obsługa i serwis

W ramach współpracy z międzynarodowym zespołem inżynierów VSAT oferujemy lokalne wsparcie serwisowe i instalację urządzeń w miejscu docelowym.

W zasięgu satelitów realizujemy również następujące usługi:

 • transmisja programów telewizyjnych oraz radiowych
 • przekazy video i multimedia
 • łączność mobilna
 • dwukierunkowy i szerokopasmowy Internet satelitarny