VPN

VPN (ang. Virtual Private Network - Wirtualne Sieci Prywatne)

to efektywna, pod względem kosztów, metoda rozszerzenia firmowej sieci lokalnej LAN za pośrednictwem Internetu. Wirtualna sieć prywatna - VPN to usługa transmisji danych polegająca na umożliwieniu bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy dwoma lub więcej oddziałami firmy. Wprowadzając usługi VPN , otrzymujemy połączenie w jedną rozległą sieć kilku lokalnych sieci klienta (Intranetów) rozmieszczonych w różnych lokalizacjach. Rozwiązanie to w sposób istotny ułatwia komunikację wewnątrz firmy, pozwalając na swobodną i bezpieczną wymianę informacji, umożliwiając zdalne korzystanie z odległych aplikacji np. umieszczonych na serwerze w centrali firmy. Wirtualne sieci prywatne rozwiązują problem bezpośredniego dostępu do serwerów przy użyciu kombinacji następujących podstawowych składników zabezpieczeń, do których należą: enkapsulacja w pakietach protokołu IP, uwierzytelnianie kryptograficzne i szyfrowanie ładunku danych.