News

Monday, 12 September 2016

TS2 SPACE Sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 1 września 2016 r. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej pod nazwą TS2 Marcin Frąckiewicz z siedzibą w Ryni, ul. Główna 1A/2 05-127 Białobrzegi POLAND w TS2 SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 1 września 2016 r. dokonano wpisu spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635058. Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych TS2 SPACE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest prawnym następcą spółki przekształconej (sukcesja generalna).

Aktualne dane spółki są następujące: Adres: ul. AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 65/79, lok. 15.03, miejsc. WARSZAWA, kod 00-697, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA NIP: 7010612151 REGON: 365328479.

Numery rachunków bankowych zostają takie same.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.