LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Systemy wojskowe

TS2 Space - Globalne usługi satelitarne

WOJSKOWE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ

Działania wojenne
nigdy nie mogły obyć się bez łączności

Dlatego telekomunikacja zawdzięcza swój rozwój w dużej mierze właśnie zastosowaniom militarnym. 

Współczesny charakter operacji militarnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych wymaga od sił zbrojnych działania na terenach nieznanych i często bardzo odległych. Przykładem może być tu misja wojsk polskich w Iraku czy Afganistanie. Działania często prowadzone są na rozległych obszarach charakteryzujących się słabym nasyceniem infrastrukturą telekomunikacyjną. W takich okolicznościach jedynie nowoczesne systemy łączności satelitarnej są w stanie zapewnić szybki, niezawodny, odporny na zakłócanie i przechwytywanie przepływ informacji pomiędzy ośrodkami dowodzenia, jednostkami operacyjnymi i pozostałymi pododdziałami (logistycznymi, inżynieryjnymi itd.).

Przy obecnym sposobie użycia Sił Zbrojnych do prowadzenia działań o charakterze misyjnym na innych kontynentach w rejonach o bardzo słabym nasyceniu infrastrukturą telekomunikacyjną, nie ma praktycznie alternatywy dla łączności satelitarnej.

Kontakt