LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Dvoch vedeckých pracovníkov NASA ocenilo Americké geofyzikálne združenie

Dvoch vedeckých pracovníkov NASA ocenilo Americké geofyzikálne združenie

Dr. Dalia Kirschbaum a Dr. John Bolten, obaja geofyzici pracujúci v NASA Goddard Space Flight Center, boli ocenení Americkým geofyzikálnym združením (AGU) za ich vynikajúce príspevky. Dr. Kirschbaum získala prestížnu Joanne Simpsonovú medailu pre stredne skúsených vedcov, zatiaľ čo Dr. Bolten obdržal AGU Medzinárodnú cenu.

Joanne Simpsonová medaila je pomenovaná po Dr. Joanne Simpsonovej, prvej žene, ktorá získala doktorát v meteorológii. Táto cena sa udeľuje jednotlivcom, ktorí preukázali výnimočné vodcovské schopnosti a vášeň pre vedecký pokrok. Dr. Kirschbaum, ako riaditeľka Oddelenia zemských vied Goddard Space Flight Center, je jednou z troch laureátok Simpsonovej medaily za tento rok.

Dr. Kirschbaum vyjadrila vďaku za toto ocenenie a uviedla: „Dostať ocenenie, ktoré je pomenované po takej plodnej a vplyvnej žene, je naozaj veľká pocta.“ Okrem toho zdôraznila Dr. Simpsonovú pioniersku prácu v oblasti tropických oblakov a hurikánov, ktorá bola pre ňu inšpiráciou pre jej vlastné výskumy v oblasti merania zrážok.

AGU Medzinárodná cena, ktorú získal Dr. Bolten, ocenuje jeho úsilie na zlepšovaní životných podmienok v Južnej Ázii a Afrike prostredníctvom vývoja a školenia v používaní hydrologických dát a nástrojov. Venoval významný prínos k riadeniu vodných zdrojov na celom svete, s osobitným zameraním na regióny v núdzi.

Obaja vedci zdôrazňujú dôležitosť spolupráce a tímovej práce pri dosahovaní svojich výskumných cieľov. Dr. Bolten uznal príspevky svojich kolegov z NASA a spolupracovníkov, zatiaľ čo Dr. Kirschbaum vyjadrila svoje záväzky spojiť to najlepšie z možností NASA pre prospech spoločnosti.

Tieto ocenenia poukazujú na globálny vplyv výskumu NASA o Zemi. Údaje zhromaždené z misií ako Tropická misia na meranie zrážok (TRMM) a Medzinárodná misia na meranie zrážok (GPM) pomohli komunitám po celom svete odhadnúť a zmierniť riziká zosuvov spôsobených zrážkami.

Dr. Kirschbaum a Dr. Bolten budú formálne ocenení počas ročného zasadnutia AGU v decembri. Ich úspechy slúžia ako inšpirácia pre budúcich vedcov a dokazujú neustále úsilie NASA o porozumenie zemským systémom a ochranu ľudstva.

Zdroje:

– Americké geofyzikálne združenie (AGU)
– Goddard Space Flight Center NASA

Definície:

– Americké geofyzikálne združenie (AGU): Medzinárodná vedecká spoločnosť zameraná na posúvanie hraníc v geofyzike a vesmírnych vedách.
– Joanne Simpsonová medaila: Ocenenie pomenované na počesť Dr. Joanne Simpsonovej, ktoré ocenia jednotlivcov s výnimočnými vodcovskými schopnosťami a vášňou pre vedecký pokrok.
– Tropická misia na meranie zrážok (TRMM): Misiu NASA, ktorá merala zrážky v tropických oblastiach a poskytovala cenné údaje pre predpovede a riadenie rizík pre záchranné operácie.
– Medzinárodná misia na meranie zrážok (GPM): Spoločná misia medzi NASA a JAXA (Japonská agentúra pre vesmírne výskumy), ktorá pokračuje v pozorovaní zrážok po celom svete.