LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Poland
+48 (22) 364 58 00

Uppkomsten av artificiell intelligens inom musik

Uppkomsten av artificiell intelligens inom musik

The Rise of Artificial Intelligence in Music

På senare år har olika teknologier intagit rampljuset inom musikbranschen. Från NFT:er till Web3 har fokus nu skiftat till artificiell intelligens (AI). Warner Music:s VD, Robert Kyncl, tror att AI kommer att ha en betydande påverkan på musikbranschen det kommande året. Han betonar behovet av att omfamna denna teknologi och samarbeta med distributionsplattformar för att ligga i framkant.

En av de största oroarna kring AI inom musik är lagligheten av att använda AI-genererade röstkloner. Konstnärer och branschgrupper arbetar för att fastställa rätt rättsligt ramverk för att skydda musiker från att få sina röster klonade utan deras tillstånd. Framkomsten av program som YourArtist·AI, som kan replikera rösterna hos verkliga stjärnor som Taylor Swift och Ariana Grande, har väckt oro för den potentiella missbruket av denna teknologi.

Streamingmusiktjänster som Spotify brottas även med integreringen av AI-genererad musik. Spotify:s VD, Daniel Ek, har klargjort att AI-skapad musik inte kommer att förbjudas, men betonar att AI inte bör användas för att imitera verkliga konstnärer utan deras samtycke. Problemet med att övervaka sådana skapelser förblir dock oklart.

Dessutom har spridningen av AI-verktyg för musikgenerering gjort det allt enklare för skapare att skapa musik. Text-till-musikprogram och röstmanipulationsverktyg som Humbeatz och Uberduck har gjort musikskapande mer tillgängligt än någonsin tidigare. Det pågår till och med forskning vid University of California som utforskar möjligheten att generera musik genom att helt enkelt tänka på det.

Trots de spännande möjligheter som dessa verktyg innebär för skapare finns det även oro för att de kan missbrukas. Men mitt i alla dessa utvecklingar finns det en växande genreklassificering för AI-genererad musik som kallas ”Syn,” vilket är en förkortning för ”Synergetic.” Företaget Music Reactor, som föreslår denna genre, tror att AI kan användas som ett avancerat verktyg för att konstnärer ska kunna utforska sina kreativa idéer på ett djupare sätt.

När AI-genererad musik blir allt vanligare innebär det utmaningar för prisutdelningar som Junos och Grammys. Båda prisutdelningarna har meddelat att låtar med betydande AI-genererad musik inte kommer att vara kvalificerade för nomineringar. Men med AI:s snabba utveckling kan det snart bli omöjligt att skilja mellan musik skapad av människor och maskiner.

Sammanfattningsvis omformar AI musikbranschen på enastående sätt. Trots att det finns lagliga, etiska och kreativa frågor kring AI-genererad musik är det tydligt att denna teknologi är här för att stanna. Framtiden för musiken kan mycket väl ligga i synergin mellan mänsklig kreativitet och artificiell intelligens.

Källor:
– The Verge: Warner Music CEO Robert Kyncl om AI:s påverkan på musikbranschen
– Ghostwriter: AI-genererade röstkloner och lagliga frågor vid användning av AI inom musik
– Spotify: Integrering av AI-skapad musik på streamingplattformar
– Music Reactor: Förslaget om en ny genreklassificering för AI-genererad musik
– Junos och Grammys: Restriktioner för AI-genererad musik vid prisnomineringar

Tags: