Systemy dla wojska

System łączności satelitarnej w Iraku i Afganistanie  

Satellite Internet in Afghanistan and IraqDziałania wojenne nigdy nie mogły obyć się bez łączności. Dlatego telekomunikacja zawdzięcza swój rozwój w dużej mierze właśnie zastosowaniom militarnym. Największą zaletą łączności satelitarnej w zastosowaniach wojskowych jest jej zasięg przy jednoczesnej stosunkowo dużej przepustowości. Obecna technologia umożliwia przysyłanie dowolnej ilości informacji z prędkościami do kilkudziesięciu Mb/s w obu kierunkach. Dostęp realizowany jest poprzez dzierżawę odpowiedniego fragmentu pasma na wybranym transponderze.

Współczesny charakter operacji militarnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych wymaga od sił zbrojnych działania na terenach nieznanych i często bardzo odległych. Przykładem może być tu misja wojsk polskich w Iraku czy Afganistanie. Działania często prowadzone są na rozległych obszarach charakteryzujących się słabym nasyceniem infrastrukturą telekomunikacyjną. W takich okolicznościach jedynie nowoczesne systemy łączności satelitarnej są w stanie zapewnić szybki, niezawodny, odporny na zakłócanie i przechwytywanie przepływ informacji pomiędzy ośrodkami dowodzenia, jednostkami operacyjnymi i pozostałymi pododdziałami (logistycznymi, inżynieryjnymi itd.).

Przy obecnym sposobie użycia Sił Zbrojnych do prowadzenia działań o charakterze misyjnym na innych kontynentach w rejonach o bardzo słabym nasyceniu infrastrukturą telekomunikacyjną, nie ma praktycznie alternatywy dla łączności satelitarnej.

Technologia VSAT iDirect

Podstawowa oferta TS2 to szerokopasmowy Internet satelitarny dostępny na terenie całego Iraku i Afganistanu. Nasz produkt gwarantuje pełny dostęp do internetu gdziekolwiek w zasięgu satelity. Do zestawiania połączeń wykorzystujemy usługi operatorów globalnych Intelsat, Eutelsat i ArabSat. Tego typu łącza są wykorzystywane głównie przez żołnierzy stacjonujących w bazach na terenie Bliskiego Wschodu i Azji.  

Pojedyncza stacja VSAT umożliwia m.in.:

 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu (www, e-mail, ftp itp.)
 • Transfer danych  
 • Dostęp do wszystkich aplikacji internetowych  
 • Połączenia telefoniczne jak VoIP, IP phone
 • Video-konferencje
 • Połączenia bezpośrednie pomiędzy użytkownikami sieci  

Zalety rozwiązania:

 • Krótki czas instalacji, (1-2 tygodni)
 • Współdzielenie łącza w sieci
 • Łatwe i szybkie zmiany parametrów  
 • Gwarantowany CIR i stałe ratio (1:1, 1:10, 1:20)  
 • Transmisja w każdych warunkach pogodowych  
 • Tania i szybka wysyłka zamówień do Iraku i Afganistanu (5-7 dni)